coed ogwr

coed ogwr Gallery

Staff yr Ysgol School Staff – Ysgol Bro Ogwr
Ysgol Gymraeg Bro Ogwr Princess Way Brackla Pen y Bont CF31 2LN
Coed Tondu, Bridgend (Pen y bont ar Ogwr) area ...
Name: Coed Tondu, Bridgend (Pen y bont ar Ogwr) Place type: Woodland Or Forest Location: Grid Ref: SS 8882 8504 • X Y co ords: 288830, 185048 • Lat Long: 51.55329895, 3.60485846
Castell Ogwr | Cadw
Camu i’r gorffennol Uwchben man croesi afon darluniadwy, lle mae cyfres o gerrig sarn hynafol o hyd, mae Ogwr (ynghyd â Choety a’r Castellnewydd) yn rhan o driawd o gaerau a adeiladwyd i warchod Morgannwg rhag ymosodiadau o’r gorllewin a oedd ym meddiant y Cymry. A’r castell yn wreiddiol o bridd a phren tua dechrau’r 12fed ganrif, buan y cafodd ei atgyfnerthu â cherrig cyn cael ei ...
Coed Bryngarw, Bridgend (Pen y bont ar Ogwr) area ...
Name: Coed Bryngarw, Bridgend (Pen y bont ar Ogwr) Place type: Woodland Or Forest Location: Grid Ref: SS 9061 8560 • X Y co ords: 290611, 185601 • Lat Long: 51.55870056, 3.57934961
Pen coed Wicipedia
Mae Pen coed (hefyd: Pencoed) yn dref ac yn gymuned ym mwrdeistref sirol Pen y bont ar Ogwr, Morgannwg.Poblogaeth Pencoed yw tua 11 mil (11,832 yn ôl ffigyrau diweddar). Mae Pencoed wedi ei hefeillio â threfi Waldsassen yn Bayern (Bavaria) yn Yr Almaen, a Plouzane yn Llydaw yn Ffrainc.Saiff Pencoed ar lannau Afon Ewenni Fawr o dan lethrau deheuol Mynydd y Gaer.
Mapiau Degwm Cymru Adref
Chwiliwch drwy Fapiau Degwm Cymru dros 300,000 o gofnodion a'r dogfennau pennu sy'n cyd fynd &#acirc; nhw gan ddefnyddio mapiau gwreiddiol a chyfoes
Home Swansea Bay University Health Board
Welcome to Swansea Bay UHB About Us. Swansea Bay University Health Board (formerly ABMU) delivers NHS healthcare for the Swansea and Neath Port Talbot areas through our community based services, our three main hospitals and our mental health services.
Y Castellnewydd, Pen y bont ar Ogwr | Cadw
Castell a godwyd i oroesi Ynghyd â’i gymdogion yng Nghoety ac Ogwr, roedd y Castellnewydd yn gwarchod y mannau croesi afon pwysig a arferai reoli mynediad i Forgannwg pan oedd llawer o’r rhan hon o’r wlad o dan reolaeth frodorol y Cymry. Yn ôl pob tebyg, roedd y castell gwreiddiol yma yn wrthglawdd llai soffistigedig, gyda’r olion sy’n sefyll heddiw’n dyddio o gyfnod adeiladu ...
Ogof y Pebyll Cave, Pencoed (Pen coed), Bridgend (Pen y ...
Ogof y Pebyll Cave is a Scheduled Monument in Pencoed (Pen coed), Bridgend (Pen y bont ar Ogwr), Wales. See why it was listed, view it on a map, see visitor comments and photos and share your own comments and photos of this building.
green grassland besides castle wall during daytime photo ...
Tal Coed, Bridgend CF35 6QA, UK, Pen y bont ar Ogwr, United Kingdom

ogmore-by-sea

ogmore-by-sea

homes and apartments planned for pencoed primary site

homes and apartments planned for pencoed primary site

ram photography

ram photography

photo gallery 30

photo gallery 30

photo gallery 30

photo gallery 30

bbc radio cymru

bbc radio cymru

photo gallery 8

photo gallery 8

gwobrau fforwm busnes pen-y-bont ar ogwr 2019

gwobrau fforwm busnes pen-y-bont ar ogwr 2019

cyfoeth naturiol cymru gwarchodfa natur genedlaethol

cyfoeth naturiol cymru gwarchodfa natur genedlaethol

pobl y cynullid wythnos prentisiaethau u2013 blog y cynulliad

pobl y cynullid wythnos prentisiaethau u2013 blog y cynulliad